Showing posts with label Pin. Show all posts
Showing posts with label Pin. Show all posts

Saturday, March 1, 2014

Sử dụng pin Li-ion đúng cách

Viết bình luận
Hiện nay máy ảnh và điện thoại di động đều sử dụng Pin Li-ion. Pin Li-ion suy giảm chất lượng theo thời gian bất kể bạn dùng hay không dùng nó. Vì vậy khi mua pin, bạn cần được đảm bảo rằng pin mới được sản xuất. Bạn có thể sạc pin bất cứ lúc nào, đầy hay hết không quan trọng nhưng Pin sẽ giảm chất lượng sau mỗi lần sạc. đó là lý do tại sao các chương trình kiểm tra pin (Batterymonitoring) trên máy tính xách tay đếm cả số lần sạc pin.
Đọc tiếp...