Showing posts with label Format. Show all posts
Showing posts with label Format. Show all posts

Tuesday, February 25, 2014

Nên định dạng USB theo chuẩn nào là hợp lý?

Viết bình luận
Bạn hay nghe đến những thuật ngữ như FAT32 hay NTFS vậy chúng là gì và chúng khác nhau ra sao?
File System là gì?
File System (hay còn gọi là hệ thống tập tin) có chức năng tổ chức và kiểm soát các tập tin. Hệ thống tập tin giúp sắp xếp dữ liệu được lưu trên đĩa cứng của máy tính, kiểm soát thường xuyên vị trí vật lý của mọi thành phần dữ liệu trên đĩa để cho phép người dùng truy cập nhanh chóng và an toàn. Hệ thống tập tin phụ thuộc vào hệ điều hành đang sử dụng. Hệ điều hành sẽ không thể đọc được dữ liệu trên các ổ đĩa sử dụng hệ thống tập tin khác mà hệ điều hành không hỗ trợ. Do vậy, mỗi khi định dạng lại ổ đĩa, bạn sẽ được yêu cầu chọn hệ thống tập tin cho ổ đĩa đó.
Đọc tiếp...