Showing posts with label Di Động. Show all posts
Showing posts with label Di Động. Show all posts

Saturday, March 1, 2014

Các thiết bị di động đang phá hủy cơ thể bạn?

Viết bình luận
Con người tạo ra công nghệ di động và biến nó thành một thứ không thể thiếu trong thời đại ngày nay. Nhưng chính những công nghệ này lại trở thành một trong những nhân tố nguy hiểm nhất để quay lại tấn công con người. Đôi lúc chúng ta quá lạm dụng nó và sử dụng một cách ẩu thả, thiếu kiến thức và căn bản nhất là quá chủ quan. Mình hy vọng bài Infographic sau sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn vấn đề minh muốn đề cập.
Nhấn vào hình để xem hình to và rõ hơn nhé anh em.
Đọc tiếp...